احداث و سازماندهی معابر و محوطه اطراف کارخانه خط ۴ کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل کهر

صفحه اصلی / لیست پروژه ها / احداث و سازماندهی معابر و محوطه اطراف کارخانه خط ۴ کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل کهر

پروژه عملیات احداث و سازماندهی معابر و محوطه اطراف کارخانه خط ۴ کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل کهر

تاریخ عقد قراداد: ۱۴۰۰/۱۱/۷
مدت قراداد: ۱۲ماهه
مبلغ قرارداد: ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
محل پروژه: سیرجان – معدن گلگهر
کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گلهر
پیمانکار: شرکت محورگستر شرق
مشاور: مهندسان مشاور پل رود

احجام اصلی قرارداد

خاکریزی: ۴۸۶۶ متر مکعب

خاکبرداری: ۲۰۱۹۴  متر مکعب

قالب بندی: ۱۱۶۴۷ متر مربع

آرماتور بندی: ۴۸۲۶۳۹ متر مکعب

بتن ریزی: ۹۰۲۹۳ متر مکعب

نمای کار پروژه

ارسال نظر

شانزده − شش =