تعهد مدیریت

صفحه اصلی / تعهد مدیریت

از ابتدای شکل گیری شرکت محور گستر شرق تا بحال به منظور پاسخگویی به نیازهای محیطی و بهبود عملکرد ، ساختار سازمانی ، همواره در حال تغییر بوده است  «شرکت محور گستر شرق » به عنوان یکی از شرکت های عضو گروه «جهاد نصر کرمان » که در حوزه ارائه خدمات طراحی، اجرای پروژه های عمرانی ، معدنی و امور بازرگانی فعالیت  می نماید، در راستای عمل به تکالیف و رسالت خود و با هدف ارزش‌آفرینی مستمر برای مشتریان / کارفرمایان ، سهام داران، کارکنان و سایر ذینفعان، نسبت به استقرار «سیستم مدیریت یکپارچه» بر اساس استانداردهای بین المللی اقدام و با پشت سر گذاشتن مراحل ممیزی مربوطه، موفق به اخذ گواهینامه های استاندارد کیفی شده ،

با لمس لینک های مرتبط آخرین وضعیت  تاپ چارت سازمانی شرکت محور گستر شرق  و   سند مدیریت استراتژیک و خط مشی شرکت محور گستر شرق را میتوانید مشاهده نمایید.