وبلاگ

صفحه اصلی / وبلاگ
نمای کار پروژه

پروژه عملیات احداث و سازماندهی معابر و محوطه اطراف کارخانه خط 4 کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل کهر تاریخ عقد قراداد: 1400/11/7 مدت قراداد: 12ماهه مبلغ قرارداد: 500/000/000/000ریال محل پروژه: سیرجان - معدن گلگهر کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گلهر پیمانکار: شرکت محورگستر شرق مشاور: مهندسان مشاور پل رود احجام اصلی قرارداد خاکریزی 4866 متر مکعب خاکبرداری 20194 متر مکعب قالب بندی 11647 متر مربع آرماتور بندی 482639 متر مکعب بتن ریزی 90293 متر مکعب  

ادامه مطلب