پل سازی

صفحه اصلی / پل سازی

 

تاریخچه پل ها

ساخت گذرگاهها وپلها برای عبور از دره ها و رودخانه ها از قدیمی ترین فعالیتهای بشر است. پلهای قدیمی معمولا از مصالح موجود در طبیعت مثل چوب و سنگ والیاف گیاهی به صورت معلق یا با تیرهای حمال ساخته شده اند.پلهای معلق از کابلهایی از جنس الیاف گیاهی که از دو طرف به تخته سنگها و درختها بسته شده و پلهای با تیر حمال از تیرهای چوبی که روی آنها با مصالح سنگی پوشیده می شد، ساخته شده اند.

از قرن یازدهم به بعد روشهای ساختن پلها پیشرفت قابل توجهی نمود و به تدریج استفاده از دستگاههای فشاری از مصالح سنگی و آجر با ملاتهای مختلف و دستگاههای خمشی از چوب متداول گردیده و تا اوایل قرن بیستم ادامه یافت. شروع قرن بیستم همراه با استفاده وسیع از پلهای فلزی و سپس پلهای بتن مسلح می باشد.

از اوایل قرن نوزدهم ساخت پلهای معلق، قوسی یا با تیر حمال از آهن آغاز شد. اولین پل معلق از آهن در سال ۱۷۹۶ به دهانه بیست و یک متر در آمریکا ساخته شد، همچنین در سال ۱۸۵۰ یکی از مهمترین پلهای با تیر حمال از جنس آهن متشکل از دو دهانه ۱۴۰ متر و دو دهانه ۷۰ متری در انگلستان ساخته شد.

 

 

طویل ترین پل معلق به طول تقریبی هفت  کیلومتر در سانفرانسیسکو ساخته و بزرگترین دهانه معلق به طول تقریبی ۱۴۰۰ متر در انگلیس (روی رودخانه هامبر) طراحی شده اند. در سالهای اخیر طرح پلهای ترکه ای فلزی (با کابل ) نیز برای دهانه های بزرگ مورد توجه قرار گرفته و بعد از نخستین پل که در سال ۱۹۵۵ به دهانه ۱۸۳ متر در سوئد ساخته شده، پلهای زیادی اجرا شده است.

شرکت محور گستر نیز در این زمینه یکی از شرکتهای فعال به شمار می آید که به تعدادی از انها اشاره میکنیم

پروژه پل زیر گذر گنبد حبلیه کرمان که با همت پرسنل این شرکت در زمان کمتر از ۶ ماه اجرا و به بهرهبرداری رسید

این پل با استفاده از باکس های پیش ساخته بتنی با توجه به حجم بالا ترافیک منطقه و محدودیت های سازمان میراث فرهنگی به جهت اسیب نرسیدن به بنای شاخص شهر کرمان (گنبد جبلیه ) در کوتاه ترین مدت ممکنه اجرا شد

 
پروژه بعدی شاخص در این زمینه که در حال اجرا میباشد تقاطع غیر هم سطح میدان سپاه همدان میباشد که در مراحل پایانی کار  به سر میبرد
سیستم عرشه پل به صورت بتنی پیش تنیده پس کشیده درجا میباشد.
سطح یک این تقاطع از دو پل مجزای شرقی و غربی و دارای یک لوپ شمال به غرب می باشد.
سطح دو آن به صورت پل چپگرد یا جهتی شرق به جنوب می باشد.
طول عرشه های سطح یک هرکدام ۳۰۰ متر و طول رمپ ها هر کدام ۱۵۰ متر می باشند .
طول عرشه سطح دو (چپگرد) برابر با ۵۵۰ متر و رمپ های ۱۵۰ متری می باشند.

پل میدان سپاه همدان