تماس با ما

صفحه اصلی / تماس با ما

شماره تماس مدیران شرکت

 

سمت مشخصات شماره تماس
مدیر عامل مهندس جواد کریمی ۰۹۱۲۴۸۰۲۲۴۱
معاونت فنی و مهندسی مهندس محسن کرمی ۰۹۱۳۲۹۸۵۹۱۵
مدیر دفتر فنی مهندس احمد ابسالان ۰۹۱۳۱۹۵۱۶۳۱
مدیر ایمنی بهداشت و انرژی  حمید کرمی ۰۹۱۳۱۴۳۹۸۵۸
مدیر امور مالی مهدی طاهری نصب ۰۹۱۳۲۴۰۳۰۷۰
مدیر بازرگانی حمزه شمس الدینی ۰۹۱۳۲۴۱۲۵۸۴
مدیر ای تی مهندس ایمان کریمزاده کارنما ۰۹۱۳۱۴۳۷۳۱۳